Billy Dee Williams

  • ”Star Wars-fans har inte sex”

    ”Star Wars-fans har inte sex”

    C-3PO bombar, Lando briljerar och Stephen Colbert tänker bara på sex. Ludde Samuelsson följer panelsamtalet från världens största Star Wars-konvent med obehag.