sun tzu

  • Nå oanad framgång med hjälp av fusk (del 1)

    Nå oanad framgång med hjälp av fusk (del 1)

    Känner du att du nått en platå i ditt idrottande? Spelar det inte någon roll hur mycket du tränar utan du kommer ändå alltid tvåa efter någon som heter Anton? Nischs sportredaktör Viktor Carlsson tar hjälp av historiska exempel för att hjälpa dig nå din fulla potential.